The Gatehouse

Posted on

The Gatehouse

The Gatehouse
#Minneapolis, #Exterior